ไม่ต้องแจ้งโอนเงิน

คุณไม่ต้องแจ้งโอนเงิน เพียงโอนเงินด้วยการ สแกน QR Code ระบบสามารถรับรู้ได้เอง

เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 20 วินาที ระบบพาคุณไปหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ (Order Details) เป็นอันเรียบร้อย ไม่ต้องส่งสลิปมา เราไม่สนใจสลิป

หากโอนเงินแล้วเกิน 10 นาที ยังไม่สามารถไปยังหน้า Order Details ได้ โปรดติดต่อเรา